+36 70 316-2790

Adatvédelem és jogi nyilatkozat

Grosztak logó - Grosz-Tak - Takarítás, szállodatakarítás, medencetakarítás

Kérjük, figyelmesen olvassa el a Tájékoztatót, annak érdekében, hogy megértse, hogyan kezeljük személyes adatait és megismerje az adatkezeléssel kapcsolatos jogait!

A Grosz-Tak Kft. mindent megtesz az Ön személyes adatainak védelméért. A webhely legtöbb lapját és takarítás szolgáltatással foglalkozó oldalait úgy is meglátogathatja, hogy nem ad meg magáról semmiféle információt. A kért szolgáltatások biztosításához egyes esetekben azonban szükség van bizonyos adatokra, amelyek tárolását és felhasználási módját ez a dokumentum hivatott ismertetni.

A Grosz-Tak Kft. takarítás szolgáltatásokat kínáló webhelye csak azokat a személyi adatokat gyűjti össze, amelyeket Ön kifejezetten és önként bocsát rendelkezésünkre. A személyi adatok olyan információk, melyek segítségével azonosítható az adott felhasználó. Ilyen adat például a név, a telefonszám és az e-mail cím. A Grosz-Tak Kft. valamennyi weblapján pontos tájékoztatást kap arról, hogy milyen adatokra van szükség.

A Grosz-Tak Kft. webhelye a kérdések és javaslatok beküldésekor a teljes név, az e-mail cím vagy más elérhetőségi adat megadását kéri, kizárólag azért, hogy szükség esetén tudathassa Önnel a választ.

Az adatvédelmi elveink kialakítása során a következő törvények, rendeletek és ajánlások betartásával és figyelembe vételével jártunk el:

 • 1992. évi LXIII. törvény a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról (Avtv).
 • Az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során szóló 1998. évi VI. törvény.
 • Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. Törvény.
 • Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény.
 • Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendeletében („Általános Adatvédelmi Rendelet” vagy „GDPR”), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”).

További Jogalapok a személyes adatok felhasználáshoz

 • számviteli jogszabályoknak megfelelő számlák kiállítása: jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont
 • kapcsolattartás: jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont
 • a partnerek munkavállalóinak, alkalmazottainak adatai esetében az adatkezelés jogalapja, érdekmérlegelés (az adatkezelő jogos érdeke: üzletmenet folytonosság)
 • munkavállalók adatainak kezelése: GDPR 6. cikk (1) bekezdés b), c) pontok.
 • szerződéses partnerek adatainak kezelése: jogalap GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont
 • A Facebook adatlapot visszaigazoló magánszemélyek esetében jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont.

 

Az Adatkezelő adatai:

Cégnév: GROSZ-TAK Korlátolt Felelősségű Társaság
Cégjegyzékszám: 01-09-920187
Székhely: 1045 Budapest, Berda József utca 18. Fszt. 3.
Weblap: www.grosztak.hu
Kapcsolattartás: grosztak (kukac) grosztak.hu
Telefon: +36 20 430-2433
E-mail: grosztak (kukac) grosztak.hu
Adatvédelmi Tisztviselő: az adatkezelő a GDPR 37. cikke alapján nem köteles adatvédelmi tisztviselő kinevezésére
Adatvédelmi kérelmek: amennyiben bármilyen kérése vagy kérdése van az adatkezeléssel kapcsolatban, kérelmét elektronikusan vagy postai úton az alábbi címekre küldheti: grosztak (kukac) grosztak.hu vagy 1045 Budapest, Berda József utca 18. Fszt. 3.
Válaszainkat késedelem nélkül, de legfeljebb 30 napon belül küldjük az Ön által kért címre.
Külföldi adattovábbítás: nem történik külföldre továbbítás

1. Adatkezelési célok

Az Adatkezelők a Személyes adatokat a jóhiszeműség és a tisztesség és átláthatóság elveinek, valamint a hatályos jogszabályok és jelen Tájékoztatóban rendelkezéseinek megfelelően kezelik.

Az adatkezelő az alábbi célokból végez adatkezelést a vonatkozó jogszabályokkal összhangban:

 1. A gazdasági társaság alapító okiratában megjelölt tevékenységek nyújtásához kapcsolódóan a szolgáltatást igénybe vevőinek adatait jogi kötelezettség teljesítése és ügyfélkapcsolat fenntartása céljából kezeljük;
 2. munkavállalók és pályázók adatainak kezelése;
 3. az adatkezelő Facebook oldalának üzemeltetése körében az adatkezelő profilját visszaigazoló felhasználók adatai
 4. partnerek kapcsolattartói adatainak kezelése
 5. belső adminisztráció megkönnyítése.

Az adatkezelő a jelen alpontokban felsorolt tevékenységek és szolgáltatások igénybevételéhez elengedhetetlenül szükséges személyes adatokat kizárólag célhoz kötötten használja fel. Marketing tevékenység céljából Facebook oldal üzemel, azonban önálló adatbázis létrehozása, profilalkotás nem történik.

Minden olyan esetben, amikor a személyes adatokat az adatkezelő az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kíván felhasználni, erről az érintettet tájékoztatja, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerzi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa.

Az adatkezelő a megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott személyes adatok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy felel.

Az adatkezelő gondoskodik a személyes adatok biztonságáról, megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozza azok véletlen elvesztését, jogtalan megsemmisülését, jogosulatlan hozzáférését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását, jogosulatlan terjesztését.

2. Az adatkezelés időtartama

 • Az adatkezelő a számlákat jogi kötelezettség miatt legalább nyolc évig őrzi.
 • A számlakiállítás alapjául szolgáló iratok megőrzési ideje nyolc év.
 • A munkaviszony alapjául szolgáló iratok megőrzési ideje: 50 év.
 • A kapcsolattartás céljából megadott adatok megőrzési ideje a kapcsolat fennállását követő maximum öt év.
 • Szerződés teljesítéséhez kapcsolódó adatok megőrzése: öt év.

 

3. Érintettek jogai

A személyes adataihoz kapcsolódóan az érintetteknek a jogszabályban meghatározott jogai vannak.

Mint:

 1. hozzáférési jog (adatok megismerése, tájékozódás a tényről, hogy történik-e adatkezelés);
 2. amennyiben egy adat helytelen vagy nem az aktuális állapotot tükröz, úgy kérhető az adat
  kiigazítása;
 3. törlés (kizárólag a hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén);
 4. az adat kezelésének korlátozása;
 5. a személyes adatok direkt marketing célokra való használatának megtiltása;
 6. személyes adatainak harmadik személy szolgáltató számára történő átadása, vagy ennek
  megtiltása;
 7. bármely az adatkezelő által kezelt személyes adatról másolat kérése;
 8. tiltakozás a személyes adat használata ellen.


4. Jogorvoslati tájékoztatás

Magyarországon az adatvédelmi felügyeleti hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C) ugyfelszolgalat@naih.hu.
Az érintett a jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. Az Adatkezelő kérésre az érintett tájékoztatja a jogorvoslat lehetőségéről és eszközeiről.

Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a nyomozó hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik a GROSZ-TAK Korlátolt Felelősségű Társaságot.

***

A legtöbb honlaphoz hasonlóan – a megfelelő működéshez és a felhasználói élmény biztosításához – a mi takarítás szolgáltatást ajánló weboldalunk is időnként úgynevezett sütiknek elkeresztelt adatfájlokat (angolul: cookie) helyez el számítógépén, ahogy azt más nagy webhelyek és internetszolgáltatók is teszik. A cookiek információkat tartalmaznak a számítógép használatával kapcsolatban, de nem tartalmazzák az Ön személyes adatait.

Mik azok a sütik (cookie)?
A cookie egy kis fájl, amely egy sor karaktert tartalmaz, ami akkor kerül a számítógépre, amikor Ön egy webhelyet felkeres. A sütik segítségével a honlap bizonyos ideig megjegyzi az Ön műveleteit és személyes beállításait, így segítve, hogy Önnek nem kell beállításait újra megadnia minden egyes alkalommal, amikor honlapunkra ellátogat, vagy egyik lapról átnavigál a másikra. A cookie-k tárolhatnak felhasználói beállításokat és egyéb információkat, ezért bizonyos webhelyfunkciók vagy -szolgáltatások nem tudnak megfelelően működni cookie-k nélkül. Más platformokon – ahol a cookie-k nem érhetők el vagy nem használhatók – egyéb technológiákat is alkalmaznak, melyek célja hasonlít a cookie-kéhoz: ilyen például a hirdetésazonosító az androidos mobileszközökön.

Milyen típusú cookie-kat alkalmazunk?

1. Beazonosító
Segítségükkel tudjuk felismerni Önt az ismételt honlaplátogatás során. Adatok, melyek megpróbálják beazonosítani a konkrét böngészési információkat (megérkezés a honlapra, oldalak megtekintése, választható beállítások, adatok és weboldalhasználat).

2. Analytics cookie-k
Ellenőrizik a látogatók mozogását a honlapon.

3. Harmadik fél általi sütik
Közösségi megosztások, videó és egyéb szolgáltatások, amit alkalmazunk, de más cégek működtetnek.

Látogatásával elfogadja a cookie-kra vonatkozó szabályzatunkat, akkor amikor Ön belép a honlapra bármilyen eszközön. Fenntartjuk a jogot, hogy a cookie szabályzat időről időre változzon. Az ilyen változások akkor lépnek hatályba, amint közzétételre kerültek.

Az Adatkezelő fenntartja magának a jogot, hogy a jelen Tájékoztatót egyoldalú döntésével bármikor módosítsa. A Felhasználó következő belépéssel elfogadja a Tájékoztató mindenkor hatályos rendelkezéseit, ezen túlmenően az egyes Felhasználók beleegyezésének kikérésére nincs szükség.

A grosztak.hu domain-en található takarítás témakörben létrehozott oldalak a Grosz-Tak Kft. szellemi tulajdonát képezik. Azzal, hogy belép a Grosztak honlapjára, vagy a hozzátartozó, kapcsolódó oldalak bármelyikébe, elfogadja az alábbiakat még akkor is, ha csak látogató és nem regisztrált felhasználója rendszerünknek!

A laphoz tartozó oldalak tartalmát és kialakítását nemzetközi és magyar törvények védik. Amennyiben a jogsértés a Grosz-Tak Kft. tudomására jut, kéri annak azonnali megszűnését, és eljárást indít kárának megtérítéséért! A weboldalon található valamennyi információ, adat, valamint minden, az üzemeltető által készített és megjelentetett, publikált anyag az üzemeltető tulajdonát képezi. Bármilyen másodlagos terjesztésük, vagy publikálásuk kizárólag az üzemeltető előzetes engedélyével történhet.

Takarítás, szállodatakarítás, medencetakarítás – Tisztán szebb az élet!
A weboldal a Grosz-Tak Kft. tulajdona © Minden jog fenntartva!

2018. április 30.